Chủ nhật10212018

Hotline: 0908514202 - Email: hung@vietnamchess.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Kết quả giải cờ vua khuyết tật 2017

Kết quả giải cờ vua khuyết tật 2017

Được đăng ngày Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017 19:49

   KẾT QUẢ GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ GIẢI VÔ ĐỊCH

THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC 2017

MÔN: CỜ VUA

Từ ngày 15/6/2017 đến 19/6/2017, tại TP.Hồ Chí Minh

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ TIÊU CHUẨN (HỆ VÔ ĐỊCH)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Đào Tuấn Kiệt      TP.Hồ Chí Minh

HCB  Đỗ Văn Trường    Hà Nội

HCĐ  Nguyễn Minh Hải     TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Mạnh Hùng        TP.Hồ Chí Minh

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Đào Thị Lệ Xuân  TP.Hồ Chí Minh

HCB  Phạm Thị Hương  Hà Nội

HCĐ  Trần Ngọc Loan   Hà Nội

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Phạm Lê Anh Kiệt TP.Hồ Chí Minh

HCB  Nguyễn Anh Tấn  TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Phạm Xuân Hiếu   Hà Nội

HCĐ  Nguyễn Hữu Lường        Hà Nội

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Mỹ Linh      Hà Nội

HCB  Nguyễn Thị Minh Thư    TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Thị Hồng Châu  Hà Nội

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Nguyễn Văn Quân TP.Hồ Chí Minh

HCB  Nguyễn Anh Tuấn TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Trần Trí Trinh      Kon Tum

HCĐ  Nguyễn Ngọc Hùng        Quảng Nam

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Đoàn Thu Huyền   Hà Nội

HCB  Trần Thị Bích Thủy        Hà Nội

HCĐ  Trần Ngọc Điệp    TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Thị Phương Yến TP.Hồ Chí MinhKẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ TIÊU CHUẨN (HỆ VÔ ĐỊCH)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Đào Tuấn Kiệt      TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Minh Hải 

HCB  Đỗ Văn Trường    Hà Nội

          Đinh Tuấn Sơn    

HCĐ  Lưu Sùng Chu      Thái Nguyên

          Ma Văn Đại         

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Phạm Thị Hương  Hà Nội

          Trần Ngọc Loan  

HCB  Đào Thị Lệ Xuân  TP.Hồ Chí Minh

          Dương Quỳnh Như        

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Phạm Lê Anh Kiệt TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Anh Tấn 

HCB  Phạm Xuân Hiếu   Hà Nội

          Nguyễn Hữu Lường       

HCĐ  Đinh Hùng Phi       Bà Rịa-Vũng Tàu

          Nguyễn Minh Tuấn         

HCĐ  Nguyễn Hữu Mạnh Kon Tum

          Lâm Viết Bảo       

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Mỹ Linh      Hà Nội

          Nguyễn Thị Hồng Châu 

HCB  Nguyễn Thị Minh Thư    TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Thị Phương Quỳnh     

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Nguyễn Văn Quân TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Anh Tuấn 

HCB  Nguyễn Thanh Thủy        Hà Nội

          Lê Hòa Bình         

HCĐ  Trần Trí Trinh       Kon Tum

          Nguyễn Tiến Thành        

HCĐ  Nguyễn Ngọc Hùng         Quảng Nam

          Nguyễn Lê Phúc Vĩnh    

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Đoàn Thu Huyền   Hà Nội

          Trần Thị Bích Thủy       

HCB  Trần Ngọc Điệp    TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Thị Phương Yến

HCĐ  Phạm Thúy An      Cần Thơ

          Tràn Thị Thùy Trang      

HCĐ  Phi Thị Thanh Thúy        Bà Rịa-Vũng Tàu

          Nguyễn Thị Minh Đài     

 

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ NHANH (HỆ VÔ ĐỊCH)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Minh Hải   TP Hồ Chí Minh

HCB  Đào Tuấn Kiệt       TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Đỗ Văn Trường     Hà Nội

HCĐ  Đào Văn Thơm     Bà Rịa-Vũng Tàu

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Trần Ngọc Loan    Hà Nội

HCB  Phạm Thị Hương   Hà Nội

HCĐ  Triệu Thu Thủy     Hà Nội

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Phạm Lê Anh Kiệt TP Hồ Chí Minh

HCB  Lâm Viết Bảo        Kon Tum

HCĐ  Nguyễn Anh Tấn   TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Lê Văn Việt Hà Nội

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Minh Thư     TP Hồ Chí Minh

HCB  Nguyễn Thị Hồng Châu   Hà Nội

HCĐ  Nguyễn Thị Mỹ Linh       Hà Nội

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Trần Trí Trinh       Kon Tum

HCB  Trần Hữu Tình      Cần Thơ

HCĐ  Nguyễn Anh Tuấn  TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Văn Quân TP Hồ Chí Minh

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Trần Thị Bích Thủy        Hà Nội

HCB  Nguyễn Thị Phương Yến TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Đoàn Thu Huyền   Hà Nội

HCĐ  Trần Ngọc Điệp    TP Hồ Chí Minh

 

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH (HỆ VÔ ĐỊCH)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Minh Hải   TP Hồ Chí Minh

          Đào Tuấn Kiệt      

HCB  Đỗ Văn Trường     Hà Nội

          Đinh Tuấn Sơn     

HCĐ  Lưu Sùng Chu       Thái Nguyên

          Ma Văn Đại

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Trần Ngọc Loan    Hà Nội

          Phạm Thị Hương  

HCB  Đào Thị Lệ Xuân   TP Hồ Chí Minh

          Dương Quỳnh Như         

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Phạm Lê Anh Kiệt TP Hồ Chí Minh

          Nguyễn Anh Tấn 

HCB  Lê Văn Việt Hà Nội

          Nguyễn Hữu Lường        

HCĐ  Lâm Viết Bảo        Kon Tum

          Nguyễn Hữu Mạnh

HCĐ  Đinh Hùng Phi       Bà Rịa-Vũng Tàu

          Nguyễn Minh Tuấn         

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Minh Thư     TP Hồ Chí Minh

          Lê Thị Thùy Vân  

HCB  Nguyễn Thị Mỹ Linh       Hà Nội

          Nguyễn Thị Hồng Châu  

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Nguyễn Anh Tuấn  TP Hồ Chí Minh

          Nguyễn Văn Quân

HCB  Trần Hữu Tình      Cần Thơ

          Nguyễn Thanh Hải

HCĐ  Trần Trí Trinh       Kon Tum

          Nguyễn Tiến Thành        

HCĐ  Lê Hòa Bình          Hà Nội

          Nguyễn Thanh Thủy       

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Trần Bích Thủy     Hà Nội

          Đoàn Thu Huyền  

HCB  Nguyễn Thị Phương Yến TP Hồ Chí Minh

          Trần Ngọc Điệp   

HCĐ  Phạm Thúy An      Cần Thơ

          Trần Thị Thùy Trang      

 

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ TIÊU CHUẨN (HỆ TRẺ)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Đức Thiện         Hà Nội

HCB  Trần Quốc Thái    TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Mạnh Quyết       Hà Nội

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Vòng Minh Nhi     TP.Hồ Chí Minh

HCB  Nguyễn Thị Lan Anh      TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Thị Thu Hạnh    Cần Thơ

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Lã Minh Trường   Hà Nội

HCB  Trần Trung Hiếu   Hà Nội

HCĐ  Đào Tấn Thảo      TP.Hồ Chí Minh

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Hồng Hà Nội

HCB  Nguyễn Thị Hồng Duyên          TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Lê Thảo Nguyên   Hà Nội

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Vũ Thanh Sang     TP.Hồ Chí Minh

HCB  Hồ Anh Khôi        TP.Hồ Chí Minh

HCĐ  Trần Quốc Thắng Quảng Nam

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Lê Thị Thủy Tiên  TP.Hồ Chí Minh

HCB  Trần Thị Kim Ngân        TP.Hồ Chí Minh

 

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ TIÊU CHUẨN (HỆ TRẺ)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Đức Thiện Hà Nội

          Nguyễn Mạnh Quyết       

HCB  Trần Quốc Thái     TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Hoàng Huynh    

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Vòng Minh Nhi     TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Thị Lan Anh     

HCB  Lê Thị Ngọc Diễm Bà Rịa-Vũng Tàu

          Lê Ngọc Tường Vy        

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Lã Minh Trường   Hà Nội

          Trần Trung Hiếu  

HCB  Đào Tấn Thảo      TP.Hồ Chí Minh

          Phạm Văn Đức    

HCĐ  Trương Hoàng Thái Phi  Bà Rịa-Vũng Tàu

          Nguyễn Tấn Huy 

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Hồng           Hà Nội

          Lê Thảo Nguyên  

HCB  Nguyễn Thị Hồng Duyên          TP.Hồ Chí Minh

          Huỳnh Trúc Phương      

HCĐ  Ngô Thị Huệ        Bà Rịa-Vũng Tàu

          Trình Thanh Ngân         

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Vũ Thanh Sang     TP.Hồ Chí Minh

          Hồ Anh Khôi       

 

Bảng Nữ khuyết tật                  

HCV  Lê Thị Thủy Tiên  TP.Hồ Chí Minh

          Trần Thị Kim Ngân       

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN - CỜ NHANH (HỆ TRẺ)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Mạnh Quyết        Hà Nội

HCB  Nguyễn Đức Thiện Hà Nội

HCĐ  Trần Quốc Thái     TP Hồ Chí Minh

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Nguyễn Thị Lan Anh       TP Hồ Chí Minh

HCB  Vòng Minh Nhi      TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Trần Thị Thu Hạnh          Cần Thơ

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Đào Tấn Thảo       TP Hồ Chí Minh

HCB  Lã Minh Trương    Hà Nội

HCĐ  Trần Trung Hiếu    Hà Nội

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Hồng  Hà Nội

HCB  Huỳnh Trúc Phương        TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Thị Hồng Duyên TP Hồ Chí Minh

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Vũ Thanh Sang      TP Hồ Chí Minh

HCB  Hồ Anh Khôi         TP Hồ Chí Minh

HCĐ  Nguyễn Trung Hiếu         Quảng Nam

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Trần Thị Kim Ngân         TP Hồ Chí Minh

HCB  Lê Thị Thủy Tiên   TP Hồ Chí Minh

 

KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI - CỜ NHANH (HỆ TRẺ)

 

Bảng Nam khiếm thị B1                 

HCV  Nguyễn Mạnh Quyết        Hà Nội

          Nguyễn Đức Thiện

HCB  Trần Quốc Thái     TP Hồ Chí Minh

          Nguyễn Hoàng Huynh    

 

Bảng Nữ khiếm thị B1           

HCV  Vòng Minh Nhi      TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Thị Lan Anh      

HCB  Lê Thị Ngọc Diễm Bà Rịa-Vũng Tàu

          Lê Ngọc Tường Vy        

 

Bảng Nam khiếm thị B2                 

HCV  Lã Minh Trường    Hà Nội

          Trần Trung Hiếu   

HCB  Đào Tấn Thảo       TP Hồ Chí Minh

          Phạm Văn Đức     

HCĐ  Trương Hoàng Thái Phi   Bà Rịa-Vũng Tàu

          Nguyễn Tấn Huy  

 

Bảng Nữ khiếm thị B2           

HCV  Nguyễn Thị Hồng Hà Nội

          Lê Thảo Nguyên   

HCB  Huỳnh Trúc Phương        TP.Hồ Chí Minh

          Nguyễn Thị Hồng Duyên

HCĐ  Trình Thanh Ngân Bà Rịa-Vũng Tàu

          Ngô Thị Huệ        

 

Bảng Nam khuyết tật            

HCV  Vũ Thanh Sang      TP.Hồ Chí Minh

          Hồ Anh Khôi        

 

Bảng Nữ khuyết tật               

HCV  Trần Thị Kim Ngân         TP.Hồ Chí Minh

          Lê Thị Thủy Tiên