Chủ nhật10212018

Hotline: 0908514202 - Email: hung@vietnamchess.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Giải Cờ Vua Trẻ Khuyết Tật Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Lần Thứ 2 Năm 2016

Giải Cờ Vua Trẻ Khuyết Tật Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Lần Thứ 2 Năm 2016

Được đăng ngày Thứ tư, 11 Tháng 1 2017 21:51

Thông báo

•Vi 3 nhóm khuyết tt ( theo kế hoch đã gi cho các trường)
1.Khuy
ết Vt Vn Động: ( chia làm 2 bng , Nam và Nữ đấu riêng)
2.Khi
ếm Th: ( chia làm 2 bng , Nam và Nữ đấu riêng)
3.Khi
ếm Thính: ( chia làm 2 bng , Nam và Nữ đấu riêng)

Thi đấu cnhanh( mi bên 25 phút ) 3,5 hoc 7 ván tùy slượng VĐV đăng ký.
H
n chót đăng ký 18 gingày 15/1/2017 ( Kế hoch đã gi cho các trường)
Ngoài các trường đã nh
n được kế hoch thì tt ccác bn khuyết tt biết chơi cvua mun tham gia có thể đăng ký cho Thy Hùng số đin thoi 0986575465 hoc nhn tin vào facebook này nhé !
- Thi đấu vào lúc 7h30 th
5 ngày 19/1/2017
- Địa đi
m: Nhà truyn thng Nhà Thiếu Nhi Thành PhHC