Chủ nhật10212018

Hotline: 0908514202 - Email: hung@vietnamchess.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức

Kết Quả Giải Cờ Vua Asian Parahgames 2018 Indonesia

Tham gia giải cờ vua   trong đại hội thể dục thể thao tầm cỡ  châu Lục như Asian Paragames 2018 tại Indonesia   lần này, đội cờ vua khuyết tật Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt. Với kết quả 2 HCV, 3 HCB, 3 HCđ đây có thể nói là một thành công ngoài mong đợi. Tranh tài cùng hơn 10 quốc gia khác ở khu vực châu Á đội tuyển cờ vua khuyết tật Việt Nam đã khẳng định một cách thuyết phục vị trí thứ hạng của mình ở châu lục.

Xem tiếp...

Thông Báo Giải Cờ Vua Khiếm Thị Hà Nội Mở Rộng Lần I

Điu L
Gii CVua Khiếm ThHà Ni MRng Ln 1
Tranh Cup Chess Friends
1. Đơn vị tổ chức
Liên đoàn c
Vit Nam phi hp vi Hi người mù qun Bc TLiêm, câu lạc bộ cvua Chess Friends, Đội cvua khuyết tt thành phHà Ni.
2. M
c đích
Chào m
ng đại hi ln thX hi người mù thành phHà Ni (tháng 9/2018) Nhm mc đích tăng cường thi đấu csát, nâng cao trình độ chuyên môn và phong trào luyn tp ththao nói chung- cvua nói riêng cho người khiếm thkhu vc Hà Ni và các tnh lân cn.
3. Đối tượng.
Người yêu c
là người khiếm thkhu vc Hà Ni và các tnh lân cn, gii được chia thành 02 bng không phân bit nam, nhay la tui
- B
ng nâng cao: Các vn động viên đã tham gia thi đấu cơ vua gii toàn quc trong 5 năm gn đây ;
- B
ng phong trào: Các vn động viên còn li
4. Địa đi
m và thi gian
Gi
i tiến hành ti phòng s7 tòa nhà CT6C, đường Phú Kiu, phường Phú Din, qun Bc TLiêm, thành phHà Ni,
Th
i gian thi đấu: th7 ngày 15/09/2018.
- 07.30 ÷ 08.00: Đón tiếp đại biểu và các kỳ thủ
- 08.00 ÷ 08.15: Khai m
c Gii và thi đấu ván 1
- T
13.30 ÷ đấu ván 5-8; tng kết, trao gii
5. Hình th
c và điu lut thi đấu
- N
i dung thi đấu: Cnhanh mỗi bên có 25 phút để hoàn thành ván cờ
- X
ếp cp và thi đấu theo hThusĩ có điu chnh ca FIDE trong 7; 8 hoc vòng tròn tùy theo slượng đăng ký trong mi bng.
- Áp d
ng Lut thi đấu mi nht do Liên đoàn CVit Nam ban hành.
- X
thua ván cnếu kthmc 3 li kthut (hay nước đi không hp l)
6. X
ếp hng
X
ếp hng ln lượt theo tng đim, hsBuchholz, sván thng, sván cm quân Đen, sván thng bng quân Đen, bc thăm.
7. Khen thưởng
01 gi
i nht: Huy chương vàng và tin mt
01 gi
i nhì: Huy chương bc và tin mt

02 gii ba: Huy chương đồng và tin mt
03 gi
i khuyến khích: Tin mt
Cơ c
u gii thưởng là như nhau đối vi bng nâng cao và phong trào. Riêng đối vi gii nthì tùy theo slượng thi đấu thc tế ban tchc xem xét trao thêm gii ncho phù hp
Sau khi có các kho
n thu tngun tài trhoc có stài trchỉ định ban tchc scông bgii thưởng trước khi khai mc gii.
8. Đăng ký và nộp phí thi đấu
Các v
n động viên đăng ký qua các chi hi hoc câu lc bcca mình trước 20 h ngày 12/09/2018, trong trường hp khác phi có mt đăng ký ti nhà thi đấu trước 7h ngày 15/9/2018
9. Các quy định khác
Ban t
chc không thu lphí thi đấu
M
i thông tin chi tiết xin liên h: Lê Viết H0904112684
Tr
n Văn Trường: 0904303742

TM. BAN CHP HÀNH
TỔNG THƯ KÝ

 

Đội Tuyển Cờ Vua Khuyết Tật Việt Nam Tham Dự Paragames 9 Malaysia 2017

Đội tuyển cờ vua khuyết tật Việt Nam tham dự Paragames 9 2017 tại Malaysia đã khởi hành tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội

Xem tiếp...

Hội Thi Thể Thao Người Khuyết Tật Toàn Quốc Lần Thứ Vi, Năm 2018

Dưới đây là bảng thành tích chi tiết:

HỆ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN      
Nhóm Hạng Họ tên Đơn vị
Nam B1 HCV Lê Văn Việt Hà Nội
 HCB Đào Tuấn Kiệt TPHCM
 HCĐ Đinh Tuấn Sơn Hà Nội
  Nguyễn Mạnh Hùng TPHCM
Nữ B1 HCV Phạm Thị Hương Hà Nội
 HCB Trần Ngọc Loan Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Thảo TPHCM
Nam B2 HCV Phạm Lê Anh Kiệt TPHCM
 HCB Nguyễn Anh Tấn TPHCM
 HCĐ Lâm Viết Bào Hà Nội
Nữ B2 HCV Nguyễn Thị Hồng Hà Nội
 HCB Nguyễn Thị Hồng Châu Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Mỹ Linh Hà Nội
Nam KTVĐ HCV Nguyễn Văn Quân TPHCM
 HCB Dương Hiền Vương TPHCM
 HCĐ Nguyễn Thanh Hải Cần Thơ
  Nguyễn Ngọc Hùng Quảng Nam
Nữ KTVĐ HCV Đoàn Thu Huyền Hà Nội
 HCB Trần Thị Bích Thủy Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Kiều TPHCM
  Trần Ngọc Điệp TPHCM


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN CỜ VUA   
HỆ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN   
   
Nhóm Hạng Đơn vị  Họ tên
Nam B1 HCV Hà Nội Lê Văn Việt
   Đinh Tuấn Sơn
 HCB TPHCM Đào Tuấn Kiệt
   Nguyễn Mạnh Hùng
 HCĐ Thái Nguyên Lưu Sùng Chu
   Liêu Văn Huân
Nữ B1 HCV Hà Nội Phạm Thị Hương
   Trần Ngọc Loan
Nam B2 HCV TPHCM Phạm Lê Anh Kiệt
   Nguyễn Anh Tấn
Nữ B2 HCV Hà Nội Nguyễn Thị Hồng
   Nguyễn Thị Hồng Châu
 HCB TPHCM Nguyễn Thị Minh Thư
   Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Nam KTVĐ HCV TPHCM Nguyễn Văn Quân
   Dương Hiền Vương
 HCB Cần Thơ Nguyễn Thanh Hải
   Trần Hữu Tình
 HCĐ BR-VT Lê Văn Trận
   Lê Quang Khánh
Nữ KTVĐ HCV Hà Nội Đoàn Thu Huyền
   Trần Thị Bích Thủy
 HCB TPHCM Nguyễn Thị Kiều
   Trần Ngọc Điệp
 HCĐ Cần Thơ Trần Thị Thùy Trang
   Phạm Thúy An

 

HỆ VÔ ĐỊCH - CỜ NHANH   
   
Nhóm Hạng Họ tên Đơn vị
Nam B1 HCV Nguyễn Minh Hải TPHCM
 HCB Đào Tuấn Kiệt TPHCM
 HCĐ Nguyễn Mạnh Hùng TPHCM
  Đỗ Văn Trường Hà Nội
Nữ B1 HCV Phạm Thị Hương Hà Nội
 HCB Trần Ngọc Loan Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Thảo TPHCM
Nam B2 HCV Nguyễn Anh Tấn TPHCM
 HCB Nguyễn Hữu Lường Hà Nội
 HCĐ Phạm Lê Anh Kiệt TPHCM
Nữ B2 HCV Nguyễn Thị Mỹ Linh Hà Nội
 HCB Nguyễn Thị Hồng Châu Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Hồng Hà Nội
Nam KTVĐ HCV Nguyễn Văn Quân TPHCM
 HCB Dương Hiền Vương TPHCM
 HCĐ Nguyễn Anh Tuấn TPHCM
  Nguyễn Ngọc Hùng Quảng Nam
Nữ KTVĐ HCV Trần Thị Bích Thủy Hà Nội
 HCB Đoàn Thu Huyền Hà Nội
 HCĐ Nguyễn Thị Kiều TPHCM
  Lê Thị Thạch Hà BR-VT


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN CỜ VUA   
HỆ VÔ ĐỊCH - CỜ NHANH   
   
Nhóm Hạng Đơn vị  Họ tên
Nam B1 HCV TPHCM Nguyễn Minh Hải
   Đào Tuấn Kiệt
 HCB Hà Nội Đỗ Văn Trường
   Lê Văn Việt
 HCĐ Thái Nguyên Lưu Sùng Chu
   Liêu Văn Huân
Nữ B1 HCV Hà Nội Phạm Thị Hương
   Trần Ngọc Loan
Nam B2 HCV TPHCM Nguyễn Anh Tấn
   Phạm Lê Anh Kiệt
Nữ B2 HCV Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Linh
   Nguyễn Thị Hồng Châu
 HCB TPHCM Nguyễn Thị Minh Thư
   Lê Thị Thùy Vân
Nam KTVĐ HCV TPHCM Nguyễn Văn Quân
   Dương Hiền Vương
 HCB Cần Thơ Trần Hữu Tình
   Nguyễn Thanh Hải
 HCĐ BR-VT Lê Văn Trận
   Sơn Minh Tiến
Nữ KTVĐ HCV Hà Nội Trần Thị Bích Thủy
   Đoàn Thu Huyền
 HCB BR-VT Lê Thị Thạch Hà
   Phí Thị Thanh Thúy
 HCĐ TPHCM Nguyễn Thị Kiều
   Trần Ngọc Điệp

 

HỆ TRẺ - CỜ TIÊU CHUẨN   
   
Nhóm Hạng Họ tên Đơn vị
Nữ B1 HCV Dương Quỳnh Như TPHCM
 HCB Nguyễn Thị Lan Anh TPHCM
 HCĐ Trần Thị Thu Hạnh Cần Thơ
Nam B2 HCV Lã Minh Trường Hà Nội
 HCB Đào Tấn Thảo TPHCM
 HCĐ Nguyễn Văn Đạt TPHCM
Nữ B2 HCV Nguyễn Thị Hồng Duyên TPHCM
 HCB Nguyễn Thị Anh Thư TPHCM
 HCĐ Ngô Thị Huệ TPHCM
Nam KTVĐ HCV Vũ Thanh Sang TPHCM
 HCB Trần Trung Hiếu TPHCM

 

HỆ TRẺ - CỜ NHANH   
   
Nhóm Hạng Họ tên Đơn vị
Nữ B1 HCV Dương Quỳnh Như TPHCM
 HCB Nguyễn Thị Lan Anh TPHCM
 HCĐ Lê Thị Ngọc Diễm TPHCM
Nam B2 HCV Đào Tấn Thảo TPHCM
 HCB Lã Minh Trường Hà Nội
 HCĐ Hoàng Chi Mạnh TPHCM
Nữ B2 HCV Nguyễn Thị Hồng Duyên TPHCM
 HCB Ngô Thị Huệ TPHCM
 HCĐ Nguyễn Thị Anh Thư TPHCM
Nam KTVĐ HCV Trần Trung Hiếu TPHCM
 HCB Hồ Anh Khôi BR-VT 


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN CỜ VUA   
HỆ TRẺ - CỜ NHANH   
   
Nhóm Hạng Đơn vị  Họ tên
Nữ B1 HCV TPHCM Dương Quỳnh Như
   Nguyễn Thị Lan Anh
Nam B2 HCV TPHCM Đào Tấn Thảo
   Hoàng Chi Mạnh
Nữ B2 HCV TPHCM Nguyễn Thị Hồng Duyên
   Ngô Thị Huệ
Nam KTVĐ HCV TPHCM Trần Trung Hiếu
   Vũ Thanh Sang


KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN CỜ VUA   
HỆ TRẺ - CỜ TIÊU CHUẨN   
   
Nhóm Hạng Đơn vị  Họ tên
Nữ B1 HCV TPHCM Dương Quỳnh Như
   Nguyễn Thị Lan Anh
Nam B2 HCV TPHCM Đào Tấn Thảo
   Nguyễn Văn Đạt
Nữ B2 HCV TPHCM Nguyễn Thị Hồng Duyên
   Nguyễn Thị Anh Thư
Nam KTVĐ HCV TPHCM Vũ Thanh Sang
   Trần Trung Hiếu

Mạnh Hùng

Điều Lệ Giải Cờ Vua Khúc Hạo Mở Rộng lần 1 năm 2017

1.MỤC ĐÍCH.
 Nhằm mục đích tăng cường thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị cho các VĐV Đội tuyển Cờ vua khuyết tật Hà Nội tham gia thi đấu tại ASEAN Paragame 2017, tăng cường giao lưu, tạo sân chơi cho những người yêu cờ.

Xem tiếp...

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018 : Những kỳ thủ đặc biệt

Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2018, bảng Challengers có 9 kỳ thủ đặc biệt. Trong đó, có 4 vận động viên khiếm thị: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hồng Châu, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Mỹ Linh và 5 vận động viên khuyết tật vận động gồm: Nguyễn Văn Quân (TP. HCM), Nguyễn Văn Vọng (Nghệ An), Trần Bích Thủy (Hà Nội), Lê Hòa Bình (Hà Nội), Đoàn Thu Huyền.

Xem tiếp...

Kết quả giải cờ vua khuyết tật 2017

   KẾT QUẢ GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ VÀ GIẢI VÔ ĐỊCH

THỂ THAO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC 2017

MÔN: CỜ VUA

Từ ngày 15/6/2017 đến 19/6/2017, tại TP.Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Giải Cờ Vua Khuyết Tật Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Lần Ii

Hoạt động cờ khuyết tật của Tp.HCM khép lại với sự thành công lớn của giải cờ vua khuyết tật nhà thiếu nhi thành phố lần II. Thu hút hơn 70 VDV ở cả 3 dạng khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật vận động chia thành 6 bảng nam nữ tiến hành thi đấu. Mặc dù chỉ là một giải phong trào nhưng giải cờ vua khuyết tật nhà thiếu nhi thành phố được tổ chức theo phương thức chuyên nghiệp và có chất lượng chuyên môn rất cao. Đây có thể nói là một sân chơi vô cùng bổ ích và là cơ hội rèn luyện thi đấu cọ sát cho đối tượng vận động viên khuyết tật ở Tp.HCM.

Mạnh Hùng

'Không khoảng cách' – Giải cờ vua đặc biệt cho mọi lứa tuổi

Diễn ra vào ngày 9/4 tại nhà thi đấu Hoàng Mai, Hà Nội. Những thành công vang dội sau 3 lần tổ chức trước đã tạo tiền đề để Giải cờ vua “Không khoảng cách” lần thứ IV đạt số lượng vận động viên tham dự lên đến 1000 người.

Xem tiếp...

Kết Quả Giải Cờ Vua Paragames 9 2017

Hội thao khuyết tật khu vực Đông Nam Á Paragames 9 tại Kuala Lumpur Malaysia năm nay đội tuyển cờ vua khuyết tật Việt Nam có 12 VDV tham gia thi đấu ở 5

Xem tiếp...

Kỳ tích của chàng kỳ thủ khiếm thị

TT - Người khiếm thị đấu cờ với người sáng mắt đã là chuyện khó, lại có thể đánh bại cả những kỳ thủ tên tuổi, có chỉ số Elo càng là điều không tưởng. Đó là kỳ tích của kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hùng.

Xem tiếp...